Όροι Χρήσης

  1. Εισαγωγή

  Πριν επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// angelsflowers.gr».

  Σε αυτούς τους όρους, ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να βρει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Χρήστης του ιστότοπου θεωρείται όποιος τον επισκέπτεται με σκοπό την αγορά προϊόντων που διατίθενται σε αυτόν. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με τον ιστότοπό μας, μπορείτε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στην διεύθυνση της έδρας της στην περιοχή ΠΕΡΙΣΣΑ ΘΗΡΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΚ 84703  ή στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2286081557 και 6942262291.

  Ο χρήστης του ιστότοπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρουμε προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από τους χρήστες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος ιστότοπου.

  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

  1. Γενικά

  Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου αποδεχόμενος τους Όρους υποχρεούται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να παρέχει με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία του που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης πώλησης με αυτό. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα ως χρηστών εκλαμβάνονται από εμάς ως απολύτως προστατευτέα, δεν μοιράζονται με τρίτα πρόσωπα/εταιρίες και αξιοποιούνται αποκλειστικά προς όφελος των χρηστών.

  Οι χρήστες που προχωρούν σε εγγραφή προκειμένου να ολοκληρώσουν μια παραγγελία και να προχωρήσουν σε αγορά χαρακτηρίζονται ως “Πελάτες”. Διαδικαστικά, εγγράφονται ως Πελάτες μέσω της επιλογής “Νέος Χρήστης –  Εγγραφή” ή/και “Νέος Πελάτης” της αρχικής ιστοσελίδας του ιστότοπου ή/και μέσω της διαδικασία της “Δημιουργίας Λογαριασμού” και την αντίστοιχη αποδοχή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα: «https:// angelsflowers.gr».

  Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό της τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας.

  Η Επιχείρηση δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση της Επιχείρησης.

  1. Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

  Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Ταυτόχρονα, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως) ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), η οποία προκαλείται σε χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  Οι χρήστες – πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών.

  Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα δική της. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με κάποιο εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού καταστήματος με τη δέσμευση από την πλευρά της Επιχείρησης για άμεση εξυπηρέτησή του.

  Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους δεν έγκεινται σε δική της υπαιτιότητά, όπως – όλως ενδεικτικώς – λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών («Τράπεζα») ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας («Host Provider») ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP») ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης («Access Provider») ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις, εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή, ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε αυτές.

  Τέλος, η Επιχείρηση δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στον ιστότοπο.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Ο παρών ιστότοπος και ολόκληρο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  Επισημαίνεται πως οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος ιστότοπου, συνιστά ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ρητή διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

  Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση και που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της  ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της Επιχείρησης ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

  1. Ευθύνη Χρήστη

  Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου αποδέχονται εκ των προτέρων ότι δεν θα χρησιμοποιούν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  1. Ασφάλεια

  Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών – πελατών καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών-πελατών και τις συναλλαγές αυτών, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

  Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με μεθόδους, όπως αναγνώριση και είσοδος του πελάτη με στοιχεία που ο ίδιος έχει καταχωρίσει κατά την εγγραφή του ως «μέλος», εξασφάλιση του απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων, κρυπτογράφηση σε όποιο σημείο του site εισάγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και με τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

  Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην Επιχείρηση είναι εμπιστευτικές, σε αυτές έχουν πρόσβαση λίγα εξουσιοδοτημένα από αυτή άτομα και η ίδια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών-πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία τίθενται στη διάθεση της Επιχείρησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

  1. Αγορά – Πληρωμή – Αποστολή Προϊόντων
  • Για την πραγματοποίηση αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης πρέπει να

  ολοκληρώσει την εγγραφή του δίνοντας τα στοιχεία του (π.χ. e-mail, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, περιοχή, νομός, Τ.Κ., χώρα και τηλέφωνό σας, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα δεδομένα αυτά η Επιχείρηση  τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, καθώς και για την πραγματοποίηση της πληρωμής εκ μέρους σας. Για την επιλογή των προϊόντων μπορεί να περιηγηθεί στις κατηγορίες και να προσθέσει τα προϊόντα που θέλει με την χρήση του κουμπιού «προσθήκη» στο «Καλάθι». Στο e-shop μας υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών είτε από απλούς επισκέπτες είτε από επισκέπτες που είναι εγγεγραμμένα μέλη μέσω του ατομικού τους λογαριασμού. Θα αποστείλουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (“e-mail”) σας τη γνωστοποίηση παραλαβής και εκτέλεσης της παραγγελίας από την μεταφορική εταιρεία ή θα χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση της παραγγελία σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας που θα σας παραδώσει τα προϊόντα σε περίπτωση που χρειασθεί και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ.).

  Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει και τηλεφωνική παραγγελία. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες γίνονται στο τηλέφωνο (+30)2286081557 και είναι απαραίτητο το τηλέφωνο του παραλήπτη. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση για εξακρίβωση στοιχείων και για τη συμφωνία διαδικασίας της παράδοσης. Απαραίτητο επίσης είναι το τηλέφωνο και το e-mail του αποστολέα έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του και ηλεκτρονικά σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι.

  Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην περίπτωση που η παραγγελία γίνει με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση angels_flowers@outlook.com

  Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει με:

  • Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας μέσω i-ban στην τράπεζα

  Πειραιώς στο ΙΒΑΝ GR8501713600006360142245777  γράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας στην αιτιολογία. Για να είναι έγκυρη η παραγγελία  και να μπορεί να εκτελεστεί πρέπει η απόδειξη κατάθεσης να αποστέλλεται με e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση  angels_flowers@outlook.com 

  • Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

  Όλες οι on-line πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας  γίνονται στο ασφαλές προστατευόμενο (“secure”) περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας μας, ήτοι την Τράπεζα  Πειραιώς ή στην PIRAEUS BANK E COMMERCE. Εκεί, θα πρέπει να χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, τον κωδικό CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στην ασφαλή (“secure”) φόρμα παραγγελίας. Οι συναλλαγές προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας RSA Encryption, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει γνώση ούτε τηρεί οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σχετικό με τα στοιχεία πληρωμής παρά μόνο λαμβάνει γνώση της επιτυχούς ή μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής, για προφανείς σκοπούς εξυπηρέτησης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

  Κανένα οικονομικό στοιχείο που αφορά εσάς ή την κάρτα σας δε γίνεται γνωστό σε εμάς και κανένα στοιχείο της κάρτας σας δεν αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε αρχείο μας. Η συναλλαγή σας , αφορά μόνο εσάς και την τράπεζα.

  • Με αντικαταβολή, δηλαδή με μετρητά κατά την παράδοση.

  Οι αποστολές των προϊόντων πραγματοποιούνται αυθημερόν εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί άλλη μέρα.

  ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

  Για την περιοχή του Εμπορείου για παραγγελία έως 25€ η επιβάρυνση του πελάτη για μεταφορικά ανέρχεται στο ποσό των 5€, ενώ για παραγγελία άνω των 25€ η μεταφορά είναι δωρεάν.

  Για την περιοχή της Οίας για παραγγελία έως 50€ η επιβάρυνση του πελάτη για μεταφορικά ανέρχεται στο ποσό των 10€, ενώ για παραγγελία άνω των 50€ η μεταφορά είναι δωρεάν.

  Για την υπόλοιπη Σαντορίνη για παραγγελία έως 35€ η επιβάρυνση του πελάτη για μεταφορικά ανέρχεται στο ποσό των 5€, ενώ για παραγγελία άνω των 35€ η μεταφορά είναι δωρεάν.

  Οι παραδόσεις γίνονται πάντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και επιβεβαίωσης με τον παραλήπτη για την παραλαβή. Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη επικοινωνούμε με τον αποστολέα για περαιτέρω πληροφορίες.

  • Τα προϊόντα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εποχή και τη διαθεσιμότητα.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια λουλούδια (ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν όπως pot, βάζο, βάση κλπ.) ή έχει εξαντληθεί το χρώμα του λουλουδιού που επιλέξατε, τότε θα αντικατασταθεί με παρόμοιο είδος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Αν η συγκεκριμένη αλλαγή διαφοροποιεί σημαντικά την εικόνα του προϊόντος που παραγγείλατε, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει και να ζητήσει την συγκατάθεσή σας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

  • Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν δεχθεί να παραλάβει τα λουλούδια του δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

  Ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα μας ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης μαζί σας, να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση – χρεώνοντας επιπλέον μεταφορικά εφόσον χρειάζεται .

  • Σε περίπτωση που ο παραλήπτης απουσιάζει παρά την τηλεφωνική συνεννόηση που πάντα προηγείται για την ώρα παράδοσης,

  η παραγγελία επιστρέφει στο κατάστημά μας. Ενημερώνεστε τηλεφωνικά και είτε παραλαμβάνετε οι ίδιοι το προϊόν από την έδρα μας, ή η παραγγελία σας αποστέλλεται εκ νέου (κατόπιν νέας συνεννόησης με τον παραλήπτη) και χρεώνεστε τα extra έξοδα αποστολής που προκύπτουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κόστη αποστολών.

  1. Επιστροφές

  Οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές λόγω της φύσης του προϊόντος . Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές μόνο  εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με πλήρη συσκευασία και κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα . Εξαιρούνται τα δρεπτά άνθη. Προκειμένου να αποφευχθεί και δική σας ταλαιπωρία παρακαλούμε όπως ελέγχετε κατά την παράδοση των προϊόντων την κατάσταση τους, τη συσκευασία τους καθώς και το είδος τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα…………….. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τον όποιον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων. Ωστόσο, της δυνατότητας επιστροφής ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα προϊόντα που είναι σε προσφορά ή τυγχάνουν έκπτωσης.

  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο angels_flowers@outlook.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2286081557 προκειμένου να δηλώσετε την επιθυμία σας για επιστροφή των προϊόντων σας σε διάστημα μίας ώρας από τη στιγμή που έχει παραληφθεί το προϊόν.

  Επιστροφή χρημάτων δε γίνεται.

  ΠΟΛΙΤΙKΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Η παράδοση γίνεται αυθημερόν εφ’ όσον υπάρχει η διαθεσιμότητα του προϊόντος και η παραγγελία σας καταχωρηθεί και πληρωθεί έως ώρα 16.30.

  Ωράριο παραδόσεων Δευτέρα έως και Σάββατο 9πμ – 5μμ. Το ωράριο μπορεί να διαφοροποιείται  σε ημέρες μεγάλων εορτών. 

  Από τα στοιχεία της παραγγελίας ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον πελάτη και τον ενημερώνουμε για τυχόν καθυστερήσεις , αλλαγές στα χρώματα ή τα σχέδια.